Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

8330 b0eb 450
Reposted frompointblankrange pointblankrange viatutus tutus

January 16 2018

mizeria
7760 8f92 450
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
7140 2d00 450
Reposted fromlordminx lordminx viacukierek cukierek

January 15 2018

mizeria
6246 b669 450
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapkz451 pkz451
mizeria
7010 038f 450
Reposted fromtojad tojad
mizeria
6810 b262 450
Reposted fromhepi hepi viaiblameyou iblameyou

January 14 2018

mizeria
8937 4461 450
Reposted fromtojad tojad
mizeria
4494 aef0 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaampajewska ampajewska

January 13 2018

mizeria
4328 f363 450
Reposted from777727772 777727772 viastefanson stefanson
mizeria
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viapomruki pomruki
mizeria
7291 facd 450
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viasatyra satyra
mizeria
2160 e36e 450
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra

January 10 2018

mizeria
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
mizeria
9051 fc4d 450
Reposted fromtojad tojad
mizeria
2970 dcea 450
Reposted fromPoranny Poranny viaSenyia Senyia
mizeria
2012 9580 450
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451

January 09 2018

mizeria
mizeria
1810 f4e0 450
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu
2644 ed9a 450
Reposted frommadamebadass madamebadass
2981 c00f 450
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl